30% پاداش در تمام سپرده ها در این ماه

چگونه کار می کند؟

1 لات برابر است با: 100000 واحد تجاری. یا 1 لات مجازی یا 10 لات کوچک روشن

پیشنهاد تبلیغاتی فقط در معاملات فارکس. الزامات اندازه قرارداد فقط بر روی محصولات فارکس محاسبه می شود، نه در معاملات آتی، CFD ها، کالاها یا سهام

هرگونه واریز هر گونه انتقال داخلی از حساب های شرکت کارگزاری مالی بین المللی سوئیس به عنوان سپرده تلقی نمی شود و حق دریافت معادل آن را ندارد.

برای درخواست و دریافت برنامه جایزه، لطفاً به بخش پاداش در حساب خود با شرکت کارگزاری مالی بین المللی سوئیس بروید یا اطلاعات حساب خود را در فرم درخواست پاداش موجود در لینک فعلی وارد کنید.

من می خواهم یک جایزه بگیرم