شرکت سوئیس برای تجارت مستقیم ارزها و فلزها وکالاها

شاخض ها

بسیاری از شما در مورد Dow یا S&P و شاید Nasdaq شنیده اید. نام های ذکر شده برخی از بزرگترین اشاره گرها در جهان هستند و آن سه در ایالات متحده آمریکا منشا گرفته اند. شاخص ها نشان دهنده گروهی از سهام هستند که از ده تا صد و بیشتر متغیر است.

Symbol Name Quote Currency Leverage Lot Size Min Contract Size Transaction Fee %
FT_Euro50
Europe 50
EUR
1:100
1
0.1
0.000
SP_USDX
USD Index Spot
USD
1:100
1
0.1
0.000
FT_NASQ
US NASQ 100 Index
USD
1:100
1
0.1
0.000
FT_DJ30
US DJ 30 Index
USD
1:100
1
0.1
0.000
FT_S&P500
US SP 500 Index
USD
1:100
1
0.1
0.000
FT_DAX30
Germany 30 Index
EUR
1:100
1
0.1
0.000
FT_UK100
UK FTS 100 Index
GBP
1:100
1
0.1
0.000
FT_CAC40
France 40 Index
EUR
1:100
1
0.1
0.000
FT_Jap225
Nikkei 225 Index Spot
JPY
1:100
1
0.1
0.000